Debat sobre TSR al Marketplace

Respon.cat convida 20 organitzacions a participar en un debat sobre Territoris Socialment Responsables en el marc del Marketplace

  •  El proper dilluns 20 d’octubre tindrà lloc el Marketplace 2014, en el qual Respon.cat hi col·labora
  • Al matí es farà una trobada per parlar de Territoris Socialment Responsables a la qual s’hi conviden diferents agents
  • S’ha fet una selecció d’organitzacions, però si hi esteu interessats podeu demanar de ser-hi

MP_generic_300x250_catEntre les 10 i les 14h tindrà lloc l’Espai Reflexiona, amb dos espais simultanis, el Debat Premium (Sala Auditori Comercial 5) i el Debat Respon.cat (Sala Antoni Desvalls). Aquestes accions començaran després de l’acte inaugural, que serà a les 9h.

El Debat Respon s’estructurarà en dos blocs:

  • 10-12h Debat sobre Voluntariat d’Empresa per a pimes (20 participants), dinamitzat per Enric Madrigal (més info)
  • 12-14h Debat sobre Territoris Socialment Responsables (20 participants), dinamitzat per Josep Maria Canyelles

El segon debat serà un marc de trobada per a 20 organitzacions diverses, empreses, administracions, organitzacions no lucratives i altres, per a abordar el repte de construir un territori socialment responsable. Algunes pimes del primer debat també participaran en aquest. La dinamització dels dos debats permetrà la presentació de casos i de reflexions, així com el debat de cara a construir propostes per a avançar en aquests enfocaments.

Respon.cat estableix en una de les seves línies de treball la voluntat de donar resposta a reptes des d’una òptica de desenvolupament de Territoris Socialment Responsables, ja que la societat espera de les empreses una capacitat de donar resposta als reptes per mitjà de la innovació social, la creació de sinergies, les apostes per articular en els territoris respostes locals i guanyar un futur més sostenible.

Un Territori Socialment Responsable és aquell on totes les parts, ja siguin mercantils, públiques o socials, desenvolupen pràctiques de responsabilitat social, per tal com, més enllà de les responsabilitats legals, totes elles reconeixen llur part de responsabilitat davant la societat pel que fa al desenvolupament de la comunitat i als impactes econòmics, socials i ambientals que rep el territori o que aquest causa en altres. Anant més enllà en el definició, és un territori que tendeix a la sostenibilitat afrontant proactivament els seus reptes econòmics, socials i ambientals, per mitjà de les estratègies col·laboratives i el compromís multilateral, amb solucions eficients que creïn valor per a totes les parts, gestionant els propis actius tangibles i intangibles i alineant-los vers una Visió sostenible del territori.

El TSR emfasitza el diàleg entre les parts i entre els diferents sectors i cal destacar el paper de la ciutadania, on aquesta hauria de reconèixer aquestes pràctiques i actuar-hi sensiblement, facilitant que el retorn que legítimament obtinguin les empreses més compromeses realimenti el cercle virtuós.

El comportament dels seus agents (ja siguin del sector mercantil, públic o social) integra de manera compromesa el respecte i el foment dels drets humans, i cerquen solucions integrades dins els seus models de negoci o de missió que puguin aportar vies de solució, alhora que disposa els seus actius de manera que puguin crear el màxim valor sostenible i que aquest repercuteixi positivament en totes les parts.

Finalment, el territori socialment responsable ha de poder posar en valor aquests compromisos gestionant la millora de certs actius i comunicant una visió agregada d’aquestes pràctiques, obtenint un atribut ètic per a la pròpia identitat territorial.

El primer debat serà un marc de trobada entre 10 pimes que fan voluntariat d’empresa o que estan interessades en aquesta bona pràctica. La trobada pretén evidenciar que aquesta mena d’accions socials no estan reservades a la gran empresa i que hi ha moltes pimes compromeses, alhora que es parlarà de com es pot desenvolupar de la millor manera per a les pimes.
Respon.cat col·labora en l’esdeveniment amb la voluntat de fer créixer una aliança estratègica en el marc d’una finalitat més àmplia centrada en el desenvolupament de les relacions entre empreses i entitats socials. Per això, el conveni de relació preveu un seguit d’accions a més d’una voluntat general.

Us podria interessar també

Empreses membres del Respon.cat presents en el portal d’RSCat

Empreses membres de Respon.cat en el portal d’RSCat com a models de gestióempresarial responsable Des d’RSCat es dóna visibilitat a empreses que gestionen la seva responabilitat social com a element

[Vídeo] Intervenció Miquel Valls Acte Reconeixement Bones Pràctiques RSE Pimes 15-12-2014

Intervenció de l’Excm. Sr. Miquel Valls i Maseda, president del Consell de Cambres de Comerç de Catalunya, a l’acte de Reconeixement de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social de pimes, organitzat

Entrevista al president de Respon.cat a La Mañana amb motiu de l’Acte de lliurament dels Premis Respon.cat 2016

El diari La Mañana ha publicat l’entrevista del Dr. Santacreu amb motiu de l’Acte dels Premis Respon.cat 2016 Sis empreses i un territori exhibiran els seus compromisos en responsabilitat social