Grups de treball Respon.cat

COMUNITAT D’EMPRESES COMPROMESES

Respon.cat vol ser una comunitat d’empreses compromeses, en la que les empreses membres puguin compartir espais d’intercanvi i treball conjunt.

Amb aquest objectiu, existeixen diferents tipus d’espais de treball:

Grups de treball:

Espais d'intercanvi a nivell tècnic (especialment adreçats a compartir bones pràctiques en els Focus de l’RSE i en els ODS).

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat.

Les reunions es porten a terme a les seus de les empreses participants que tenen disponibilitat, per tal d’afavorir el coneixement mutu.

Es convida les empreses membres que estigueu interessades a participar en algun d’aquest grups ho sol·liciteu a través del correu projectes@respon.cat

Tota la informació sobre els grups de treball en aquest enllaç.

Empresa saludable

Grup que funciona amb regularitat per identificar reptes compartits i per posar a l’abast de tots els membres i del teixit empresarial català eines que facilitin implementar estratègies per avançar cap a unes organitzacions més saludables. Ha elaborat una eina d’autodiagnòstic, promogut una enquesta a les empreses membres i actualment prepara una jornada sobre empresa saludable.

Transparència

Creat per fer seguiment de la transposició del reglament europeu de Transparència, es convocarà una nova reunió quan s’iniciï el debat al Congrés. Posteriorment es pretén consolidar com a grup de treball permanent en matèria de transparència.

Economia circular

Ha començat a treballar per promoure un abordatge transversal de l’economia circular per part de tots els actors, no sols el sector empresarial, des de la lògica col·laborativa i amb una perspectiva de promoció de Territoris Socialment Responsables.

RSE i envelliment

Grup que treballa per a la definició d’estratègies conjuntes amb un doble enfocament: l’envelliment dels equips de les empreses i l’envelliment demogràfic (adaptació responsable de productes/serveis a un nou context de mercat definit per l'envelliment de la societat i diàleg amb grups d’interès).

Voluntariat

Grup que treballa amb un doble objectiu: generar valor i espais d’intercanvi i aprenentatge compartit per a les empreses participants i promoure la posada en marxa de programes de voluntariat al teixit empresarial, amb un especial interès en la promoció entre les pimes.

Transmetre l’RSE a la clientela

Adreçat a abordar els temes relacionats amb la comunicació de l'RSE al consumidor final. Aquest grup es planteja donar resposta a qüestions com les següents: Com presentem i expliquem els nostres compromisos d'RSE? Hi ha riscos en la comunicació de l'RSE al consumidor? Com dialoguem amb el consumidor? De l'RSE, què expliquem?

ODS

Espai d’intercanvi de bones pràctiques sobre els ODS a partir de l’enquesta que Respon.cat està portant a terme en el marc de l’Observatori del Desenvolupament Sostenible a Catalunya.

Funcionament dels grups:
Els grups de treball s’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a facilitar espais de trobada i intercanvi, amb accions com, per exemple:

  1. Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de tendències, i que pot donar lloc a la invitació d'experts.
  2. Espais d'intercanvi de bones pràctiques, i que pot donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.
  3. Objectius de foment per a posar aquest contingut a l'agenda empresarial, per donar-li forma dins la gestió de l'RSE... que pot donar lloc a alguna jornada de treball, o a iniciatives conjuntes...

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat.

Les reunions es porten a terme a les seus de les empreses participants que tenen disponibilitat, per tal d’afavorir el coneixement mutu.

Es convida les empreses membres que estigueu interessades a participar en algun d’aquest grups ho sol·liciteu a través del correu projectes@respon.cat

Altres espais d’intercanvi:

Trobades amb directius funcionals:
Sessions de treball amb els directors de les diferents àrees de les empreses membres de l’associació per a abordar mesures i canals de col·laboració mútua: responsabilitat social, comunicació, gestió ambiental, qualitat, direcció de persones, compres, etc.

En aquestes sessions cerquem donar resposta a preguntes com:

  1. Com podem ajudar-nos mútuament?
  2. Quines accions hauria de fer Respon.cat en aquestes matèries?
  3. Com ajudar a posar en valor el que fan les empreses membres?

Grups de treball per a temes organitzacionals:
Adreçats a garantir el colideratge de les empreses membres en la definició de les qüestions clau de l’associació, com ara el Codi ètic de Respon.cat.

Trobades territorials:
Trobades adreçades a promoure la responsabilitat social al teixit empresarial local, com a marc de relacions i actuacions més properes.

Trobada anual dels primers executius de les empreses membres:
Trobada anual, amb format de dinar-col·loqui, en la qual els primers executius i executives de les empreses membres de Respon.cat comparteixen un espai de relació i reflexió compartida, comptant amb la intervenció d’una persona referent en la gestió responsable de les empreses.

Aquest espai de trobada reforça el lideratge de Respon.cat i la creació de la xarxa d’empreses.

Us podria interessar també

Forética presenta 50 solucions empresarials al repte del Futur del Treball

Respon.cat col·labora amb Forètica en la iniciativa “Entrepise 2020” amb la voluntat de sumar esforços en l’assoliment de l’Agenda 2020, en aquest cas abordant el repte del Futur del Treball.

[Entrevista] Ramon Roig: entenem que la gestió empresarial ha de treballar tant des de la perspectiva econòmica com la social

Recull d’entrevistes realitzades a empreses membres de Respon.cat en el el marc de col·laboració amb Corresponsables, media partner especialitzat en RSE i empresa membre de l’Associació. Aquestes entrevistes mostren algunes

Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

L’any 2012, l’Ajuntament va crear el Premi “Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps”. Admissió de propostes és de l’1 al 31 d’octubre de 2019. Aquest premi vol reconèixer, promoure