Josep Maria Miranda Garuz: trajectòria professional

Enginyer de Camins, per la UPC, amb les especialitats d’Enginyeria Ambiental, Urbanisme i Hidràulica.

MBA per la UPC/UPM en Direcció d’empreses constructores i immobiliàries.

Diplomat en Alta Direcció per l’ IESE.

Inicia la seva carrera professional en projectes i obres relacionats amb el cicle de l’aigua i el medi ambient, dins els grups FCC i ACS.

Posteriorment s’ incorpora a l’empresa francesa Matière S.A., especialitzada en grans estructures prefabricades de formigó, primer a Paris, per constituir i dirigir, posteriorment, la filial espanyola.

Al juny de 1990 es contractat per crear ACEFAT, de la qual es director gerent des de la seva constitució. ACEFAT ha estat reconeguda en diferents ocasions per la seva contribució a la sostenibilitat, les seves iniciatives en RSE i com una de les 10 Best Work Places, en la categoria de Pimes.

Forma part del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona i de la Taula d’Emergència Climàtica de Barcelona.

Ha estat membre del Consell assessor del Col·legi d’Enginyers Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya (COETTC).