Maria Jesús Martínez: trajectòria professional

Maria Jesús Martínez: trajectòria professional

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (branca Empresa) per la Universidad
de Oviedo,
Màster in Economics per la UPF, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB i Màster en
Qualitat Industrial per la UNED.
Actualment és professora agregada dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC on desenvolupa
docència en l’àm
bit de l’organització d’empreses. Ha estat responsable acadèmica de diferents
titulacions, sotsdirectora de docència, i actualment, és la directora dels Estudis d’Economia i Empresa.