#ODS Objectiu 17: Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_quadrat_CAT“Revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible” és el dissetè i últim dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides per al període 2015-2030

ODS_Objectius_Desenvolupament_Sostenible_Respon.cat_SDG_Icons_CAT-01-17Perquè una agenda de desenvolupament sostenible sigui eficaç són necessàries les aliances entre el govern, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances es construeixen sobre la base de principis i valors, una visió compartida i objectius comuns que prioritzen les persones i el planeta, i són necessàries a nivell mundial, regional, nacional i local.

Cal prendre mesures urgents per mobilitzar, reorientar i aprofitar milers de milions de dòlars de recursos privats per generar transformacions a fi d'assolir els objectius de desenvolupament sostenible. Es necessiten inversions a llarg termini, per exemple la inversió estrangera directa, en sectors fonamentals, en particular en els països en desenvolupament. Entre aquests sectors hi ha l'energia sostenible, infraestructura i transport, i tecnologies de la informació i les comunicacions. El sector públic hi ha d'establir una orientació clara. Han de reformular els marcs d'examen i vigilància del compliment, els reglaments i les estructures d'incentius que faciliten aquestes inversions per tal d'atraure inversions i enfortir el desenvolupament sostenible. També cal enfortir els mecanismes nacionals de vigilància, en particular, les institucions superiors d'auditoria i la funció de fiscalització que correspon al poder legislatiu.
Dades i xifres

 • Al 2013 l'assistència oficial per al desenvolupament va ascendir a 134.800 milions de dòlars dels Estats Units, el nivell més alt registrat fins ara.
 • El 80% de les importacions procedents de països en desenvolupament arriba als països desenvolupats lliure de drets.
 • La càrrega del deute en els països en desenvolupament es manté estable, al voltant del 3% dels ingressos de l'exportació.
 • La xifra d'usuaris d'Internet a l'Àfrica gairebé s'ha duplicat durant els últims quatre anys.
 • El 30% dels joves de tot el món són nadius digitals, i han estat actius a la xarxa durant almenys 5 anys.
 • No obstant això, hi ha més de 4.000 milions de persones que no utilitzen Internet, el 90% d'elles en el món en desenvolupament.

Metes de l'objectiu 17
Finances

 1. Enfortir la mobilització de recursos interns, fins i tot mitjançant la prestació de suport internacional als països en desenvolupament, per tal de millorar la capacitat nacional per recaptar ingressos fiscals i d'una altra índole
 2. Vetllar perquè els països desenvolupats compleixin totalment els seus compromisos en relació amb l'assistència oficial per al desenvolupament, inclòs el compromís de nombrosos països desenvolupats d'assolir l'objectiu de destinar el 0,7% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament i del 0,15% al ​​0,20% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats; i encoratjar els proveïdors d'assistència oficial per al desenvolupament que considerin fixar una meta per destinar almenys el 0,20% de l'ingrés nacional brut a l'assistència oficial per al desenvolupament dels països menys avançats
 3. Mobilitzar recursos financers addicionals procedents de múltiples fonts per als països en desenvolupament
 4. Ajudar els països en desenvolupament a aconseguir la sostenibilitat del deute a llarg termini amb polítiques coordinades orientades a fomentar el finançament, l'alleujament i la reestructuració del deute, segons escaigui, i fer front al deute extern dels països pobres molt endeutats a fi de reduir l'endeutament excessiu
 5. Adoptar i aplicar sistemes de promoció de les inversions en favor dels països menys avançats

Tecnologia

 1. Millorar la cooperació regional i internacional Nord-Sud, Sud-Sud i triangular en matèria de ciència, tecnologia i innovació i l'accés a aquestes i augmentar l'intercanvi de coneixements en condicions mútuament convingudes, entre altres coses millorant la coordinació entre els mecanismes existents, en particular en l'àmbit de les Nacions Unides, i mitjançant un mecanisme mundial de facilitació de la tecnologia
 2. Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seva transferència, divulgació i difusió als països en desenvolupament en condicions favorables, fins i tot en condicions concessionàries i preferencials, per acord mutu
 3. Posar en ple funcionament, com a molt tard el 2017, el banc de tecnologia i el mecanisme de suport a la ciència, la tecnologia i la innovació per als països menys avançats i augmentar la utilització de tecnologia instrumental, en particular de la tecnologia de la informació i les comunicacions

Creació de capacitat

 1. Augmentar el suport internacional a l'execució de programes de foment de la capacitat eficaços i amb objectius concrets en els països en desenvolupament per tal de donar suport als plans nacionals orientats a aplicar tots els Objectius de Desenvolupament Sostenible, fins i tot mitjançant la cooperació Nord-Sud, Sud-Sud i triangular

Comerç

 1. Promoure un sistema de comerç multilateral universal, basat en normes, obert, no discriminatori i equitatiu en el marc de l'Organització Mundial del Comerç, fins i tot mitjançant la conclusió de les negociacions d'acord amb el seu Programa de Doha per al Desenvolupament
 2. Augmentar de manera significativa les exportacions dels països en desenvolupament, en particular amb vista a duplicar la participació dels països menys avançats en les exportacions mundials per al 2020
 3. Aconseguir la consecució oportuna de l'accés als mercats, lliure de drets i de contingents, de manera duradora per a tots els països menys avançats, de conformitat amb les decisions de l'Organització Mundial del Comerç, entre altres coses vetllant perquè les normes d'origen preferencials aplicables a les importacions dels països menys avançats siguin transparents i senzilles i contribueixin a facilitar l'accés als mercats

Qüestions sistèmiques
Coherència normativa i institucional

 1. Augmentar l'estabilitat macroeconòmica mundial, fins i tot mitjançant la coordinació i coherència normatives
 2. Millorar la coherència normativa per al desenvolupament sostenible
 3. Respectar el lideratge i el marge normatiu de cada país per establir i aplicar polítiques orientades a l'eradicació de la pobresa i la promoció del desenvolupament sostenible

Aliances entre múltiples interessats

 1. Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, complementada per aliances entre múltiples interessats que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, capacitat tècnica, tecnologia i recursos financers, per tal de donar suport al assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en tots els països, en particular els països en desenvolupament
 2. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en les esferes pública, públic-privada i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos de les associacions

Dades, supervisió i rendició de comptes

 1. Per al 2020, millorar la prestació de suport per al foment de la capacitat als països en desenvolupament, inclosos els països menys avançats i els petits estats insulars en desenvolupament, amb vista a augmentar de forma significativa la disponibilitat de dades oportunes, fiables i d'alta qualitat desglossats per grups d'ingressos, gènere, edat, raça, origen ètnic, condició migratòria, discapacitat, ubicació geogràfica i altres característiques pertinents en els contextos nacionals
 2. Per al 2030, aprofitar les iniciatives existents per elaborar indicadors que permetin mesurar progressos assolits en matèria de desenvolupament sostenible i que complementin els utilitzats per mesurar el producte intern brut, i donar suport al foment de la capacitat estadística en els països en desenvolupament.

Enllaços
Socis de l’ONU sobre desenvolupament sostenible

Comissions Regionals

Us podria interessar també

[Microvídeo] Gràcies a Vallformosa per fer possible Respon.cat

Gràcies a Vallformosa per fer possible Respon.cat, juntament amb les altres 36 empreses membres que en formen part. Microvídeo a càrrec de Queta Domènech, presidenta de Vallformosa   Dimecres 11

Dia Internacional contra la Corrupció

El 9 de desembre se celebra el Dia Internacional contra la Corrupció Respon.cat proposa un seguit d’eines, recursos i reflexions en el marc de la lluita contra la corrupció Amb

Tercera edició dels premis catalans de l’RSE: Acte de lliurament de Premis Respon.cat 2017

El  proper 15 de novembre a les 17.00 h tindrà lloc l’Acte de lliurament de Premis Respon.cat 2017, a la Casa Llotja de Mar de Barcelona. Com a novetat, enguany s’introdueix un reconeixement