Convenis i marcs de colaboració

Conveni i marcs de relació

Respon.cat ha establert convenis i marcs de relació amb diferents entitats a fi d´anar contruïnt una xarxa d'aliances amb ltres organitzacions que també orienten els seus esforços en promoure la Responsabilitat Social des de les diverses dimensions: ambiental, social, laboral, econòmica i bon govern.

Es mantenen convenis de colaboració amb:

A més, s'han previst marcs de col·laboració amb diferents organitzacions:

També es manté una especial voluntat de col·laboració amb les organitzacions que formen part de Consell social de Respon.cat