Joan Piñol. Trajectòria professional.

Psicòleg. PDG Iese

Més de 25 anys experiència com a directiu en empreses de serveis de salut i assistència a les persones i actualment director general Fundación Salud y Persona