Reconeixement Respon.cat al programa empresarial ambiental de col·laboració

Reconeixement Respon.cat al programa empresarial ambiental de col·laboració:

2021 - Omplim

Logo d'Omplim

Omplim gestiona de forma global tot el cicle de producció de projectes immobiliaris destinats a la venda, lloguer, o qualsevol altra modalitat de tinença, per a inversors d'impacte, entitats del tercer sector, comunitats de propietaris i l’Administració, sensibilitzades en la sostenibilitat ambiental, social i empresarial, i que volen oferir edificis amb habitatges innovadors i energèticament eficients. Generar impacte en el teixit productiu de la indústria de la construcció, per transformar la manera de construir i accedir a l’habitatge: promoure el dret a l’habitatge generant assequibilitat en l’accés i l’ús; promoure habitatges flexibles, en comunitats inclusives, sostenibles i de qualitat.

 

2020 - Gremi de Carnissers i Xarcuters artesans de les comarques gironines

Logo de Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques de Girona
El Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de les Comarques de Girona és la patronal dels minoristes càrnics de les comarques gironines que vol donar eines a les carnisseries perquè millorin els seus resultats. El Gremi col·labora amb la Fundació Pau Costa en el rojecte RAMATS DE FOC on s’activa la presència del ramader per netejar el sota bosc amb el ramat, a partir d’uns punts crítics determinats per Bombers i que la carn d’aquest ramats es comercialitza a les carnisseries sota aquesta marca.

En aquest projecte, bombers, ramaders i carnissers actuen junts en un projecte per potenciar pastures en àrees amb risc d’incendis. La carn i els productes lactis obtinguts es comercialitzen amb el distintiu Ramats de Foc.