Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables

Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables:

2020

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, i per tal de buscar l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals del territori, es posa en marxa la campanya Manlleu, territori socialment responsable, que  vol apropar a les empreses, comerços i ciutadania els valors del desenvolupament sostenible.

2018

La Fundació Marianao és una entitat social que des de l’any 1985 desenvolupa projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’intervenció comunitària, d’atenció integral i apoderament. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat.

  Es tracta d’un dels programes pioners de Territori Socialment Responsable a Catalunya, i ha estat impulsat per un organisme de referència a la comarca, ja que la Fundació Pro Penedès també té l’encàrrec del Pla Estratègic Penedès entre d’altres, i acull els agents públics, econòmics i socials del territori. El model s’ha basat en un treball constant a ritme anual amb els diferents agents, molt especialment pimes, ajuntaments i agents econòmics, i en menor mesura sector no lucratiu. Va crear una taula de TSR o espai de trobada, ara no activa. Algunes de les accions s’han projectat damunt el conjunt del Penedès, abastant les comarques del Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia. Va promoure un desenvolupament centrat en el sector turístic en un projecte que es va ampliar a tot el Penedès.
  Aquest projecte inclou diverses línies que promouen, dinamitzen o consoliden el barri del Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR). La Responsabilitat Social és el compromís que tenen les persones i organitzacions, ja sigui de forma individual o col·lectiva, vers el benestar de la societat. Així doncs, un Territori Socialment Responsable és aquell que contribueix a la millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania a través del treball conjunt i la implicació de les persones que en formen part.
  La Garrotxa és un dels territoris líder en el desenvolupament de Territori Socialment Responsable, a partir dels projectes portats a terme en foment de l’RSE i l’RSA, de manera aplicada i pràctica en un entorn rural. El lideratge del projecte ha recaigut en la Fundació Garrotxa Líder, la qual ha estat també un referent per a tots els altres territoris rurals catalans que han gestionat el programa Leader.