Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables

Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables:

2021 - Comarca del Pallars Jussà

Comarca del Pallars Jussà

 

El Pallars Jussà disposa d’un pla de desenvolupament socioeconòmic que ha influït en l’aposta per un desenvolupament socialment responsable, posant al centre del creixement econòmic la qualitat de vida de les pallareses i dels pallaresos.

D’aquesta manera tant, s’ha entès el creixement econòmic tenint en compte les oportunitats que generaven els recursos endògens comarcals representats pels sectors agroalimentari, comercial i turístic, apostant per l’acompanyament en la creació de noves empreses, cooperatives incloses, i vetllant per la formació i l’ocupabilitat de la població. Igualment, ha estat molt present, l’aposta per uns serveis socials i de benestar de qualitat, que garantissin drets de ciutadania a la vegada que suposaven oportunitats de desenvolupament econòmic, de generació de llocs de treball i fixació de població.

Durant aquest 2021, s’ha realitzat un procés d’actualització de l’estratègia econòmica i de reactivació que ha mantingut l’essència de l’anterior pla, treballant per fer una comarca més habitable, més sostenible i amb més oportunitats de desenvolupament personal, social i comunitari per a tothom.

Recull el reconeixement el Consell Comarcal del Pallars Jussà

 

2020- Municipi de Manlleu

Els Premis Respon.cat 2020 al Territori Socialment Responsable es va atorgar al municipi de Manlleu. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, i per tal de buscar l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals del territori, es posa en marxa la campanya Manlleu, territori socialment responsable, que  vol apropar a les empreses, comerços i ciutadania els valors del desenvolupament sostenible.