Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables

Reconeixement Respon.cat als territoris socialment responsables:

2020- Municipi de Manlleu

Els Premis Respon.cat 2020 al Territori Socialment Responsable es va atorgar al municipi de Manlleu. Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones, i per tal de buscar l’equilibri entre els aspectes econòmics, socials, ambientals i culturals del territori, es posa en marxa la campanya Manlleu, territori socialment responsable, que  vol apropar a les empreses, comerços i ciutadania els valors del desenvolupament sostenible.

2018 - Barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat

Els Premis Respon.cat 2018 al Territori Socialment Responsable es va atorgar al Barri de Marianao de Sant Boi de Llobregat. La Fundació Marianao és una entitat social que des de l’any 1985 desenvolupa projectes socials i educatius al servei de tota la comunitat, treballant de manera preferent amb aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat social a partir d’un model d’intervenció comunitària, d’atenció integral i apoderament. El seu àmbit d’intervenció preferent és la realitat local de Sant Boi de Llobregat i la comarca del Baix Llobregat.

 

Els Premis Respon.cat 2017 al Territori Socialment Responsable es va atorgar a la comarca del Penedès .Es tracta d’un dels programes pioners de Territori Socialment Responsable a Catalunya, i ha estat impulsat per un organisme de referència a la comarca, ja que la Fundació Pro Penedès també té l’encàrrec del Pla Estratègic Penedès entre d’altres, i acull els agents públics, econòmics i socials del territori. El model s’ha basat en un treball constant a ritme anual amb els diferents agents, molt especialment pimes, ajuntaments i agents econòmics, i en menor mesura sector no lucratiu. Va crear una taula de TSR o espai de trobada, ara no activa. Algunes de les accions s’han projectat damunt el conjunt del Penedès, abastant les comarques del Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia. Va promoure un desenvolupament centrat en el sector turístic en un projecte que es va ampliar a tot el Penedès.

Els Premis Respon.cat 2016 al Territori Socialment Responsable es va atorgar al barri del Raval de Barcelona.

Aquest projecte inclou diverses línies que promouen, dinamitzen o consoliden el barri del Raval com a Territori Socialment Responsable (TSR). La Responsabilitat Social és el compromís que tenen les persones i organitzacions, ja sigui de forma individual o col·lectiva, vers el benestar de la societat. Així doncs, un Territori Socialment Responsable és aquell que contribueix a la millora de l’entorn i la qualitat de vida de la ciutadania a través del treball conjunt i la implicació de les persones que en formen part.

 

Els Premis Respon.cat 2015 al Territori Socialment Responsable es va atorgar a al comarca de la Garrotxa.

La Garrotxa és un dels territoris líder en el desenvolupament de Territori Socialment Responsable, a partir dels projectes portats a terme en foment de l’RSE i l’RSA, de manera aplicada i pràctica en un entorn rural. El lideratge del projecte ha recaigut en la Fundació Garrotxa Líder, la qual ha estat també un referent per a tots els altres territoris rurals catalans que han gestionat el programa Leader.