Grups de treball

Comunitat d'empreses compromeses

Respon.cat vol ser una comunitat d’empreses compromeses, en la que les empreses membres puguin compartir espais d’intercanvi i treball conjunt.

Amb aquest objectiu, existeixen diferents tipus d’espais de treball:

Grups de treball:

Espais d'intercanvi a nivell tècnic (especialment adreçats a compartir bones pràctiques en els Focus de l’RSE i en els ODS).

 • Empresa saludable

Grup que funciona amb regularitat per identificar reptes compartits i per posar a l’abast de tots els membres i del teixit empresarial català eines que facilitin implementar estratègies per avançar cap a unes organitzacions més saludables. Ha elaborat una eina d’autodiagnòstic, promogut una enquesta a les empreses membres i actualment prepara una jornada sobre empresa saludable.

 • Transparència

Creat per fer seguiment de la transposició del reglament europeu de Transparència, es convocarà una nova reunió quan s’iniciï el debat al Congrés. Posteriorment es pretén consolidar com a grup de treball permanent en matèria de transparència.

 • Economia circular

Ha començat a treballar per promoure un abordatge transversal de l’economia circular per part de tots els actors, no sols el sector empresarial, des de la lògica col·laborativa i amb una perspectiva de promoció de Territoris Socialment Responsables.

 • RSE i envelliment

Grup que treballa per a la definició d’estratègies conjuntes amb un doble enfocament: l’envelliment dels equips de les empreses i l’envelliment demogràfic (adaptació responsable de productes/serveis a un nou context de mercat definit per l'envelliment de la societat i diàleg amb grups d’interès).

 • Voluntariat

Grup que treballa amb un doble objectiu: generar valor i espais d’intercanvi i aprenentatge compartit per a les empreses participants i promoure la posada en marxa de programes de voluntariat al teixit empresarial, amb un especial interès en la promoció entre les pimes.

 • Transmetre l’RSE a la clientela

Adreçat a abordar els temes relacionats amb la comunicació de l'RSE al consumidor final. Aquest grup es planteja donar resposta a qüestions com les següents: Com presentem i expliquem els nostres compromisos d'RSE? Hi ha riscos en la comunicació de l'RSE al consumidor? Com dialoguem amb el consumidor? De l'RSE, què expliquem?

 • ODS

Espai d’intercanvi de bones pràctiques sobre els ODS a partir de l’enquesta que Respon.cat està portant a terme en el marc de l’Observatori del Desenvolupament Sostenible a Catalunya.

 • Funcionament dels grups:

Els grups de treball s’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a facilitar espais de trobada i intercanvi, amb accions com, per exemple:

 • Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de tendències, i que pot donar lloc a la invitació d'experts.
 • Espais d'intercanvi de bones pràctiques, i que pot donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.
 • Objectius de foment per a posar aquest contingut a l'agenda empresarial, per donar-li forma dins la gestió de l'RSE... que pot donar lloc a alguna jornada de treball, o a iniciatives conjuntes...

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat.

Les reunions es porten a terme a les seus de les empreses participants que tenen disponibilitat, per tal d’afavorir el coneixement mutu.

Es convida les empreses membres que estigueu interessades a participar en algun d’aquest grups ho sol·liciteu a través del correu projectes@respon.cat

 

Altres espais d’intercanvi:

 • Trobades amb directius funcionals:

Sessions de treball amb els directors de les diferents àrees de les empreses membres de l’associació per a abordar mesures i canals de col·laboració mútua: responsabilitat social, comunicació, gestió ambiental, qualitat, direcció de persones, compres, etc.

En aquestes sessions cerquem donar resposta a preguntes com:

Com podem ajudar-nos mútuament?

Quines accions hauria de fer Respon.cat en aquestes matèries?

Com ajudar a posar en valor el que fan les empreses membres?

 • Grups de treball per a temes organitzacionals:

Adreçats a garantir el colideratge de les empreses membres en la definició de les qüestions clau de l’associació, com ara el Codi ètic de Respon.cat. 

 • Trobades territorials:

Trobades adreçades a promoure la responsabilitat social al teixit empresarial local, com a marc de relacions i actuacions més properes.

 • Trobada anual dels primers executius de les empreses membres:

Trobada anual, amb format de dinar-col·loqui, en la qual els primers executius i executives de les empreses membres de Respon.cat comparteixen un espai de relació i reflexió compartida, comptant amb la intervenció d’una persona referent en la gestió responsable de les empreses.

Aquest espai de trobada reforça el lideratge de Respon.cat i la creació de la xarxa d’empreses