Grups de treball

Comunitat d’empreses compromeses

Respon.cat vol ser una comunitat d’empreses compromeses, en la que les empreses membres puguin compartir espais d’intercanvi i treball conjunt.

Amb aquest objectiu, existeixen diferents tipus d’espais de treball:

Grups de treball:

Espais d’intercanvi a nivell tècnic (especialment adreçats a compartir bones pràctiques en els Focus de l’RSE i en els ODS).

 • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’Agenda 2030 és la iniciativa global de referència i desplega els ODS, que marquen el camí a fer els propers anys. El grup de treball pels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) està format per les empreses membres de Respon.cat que estan interessades en abordar els ODS i contribuir, des de la seva gestió empresarial, a l’Agenda 2030. El grup es reuneix per analitzar els ODS i fer una proposta de com aplicar-los a la realitat de les empreses catalanes mitjançant l’elaboració d’indicadors específics i a partir del Programa Focus de l’RSE a Catalunya. Entre altres accions, s’han elaborat les recomanacions per a una comunicació responsable dels ODS.

 • Empresa saludable

L’empresa saludable és un dels reptes més importants en el desenvolupament de l’RSE. El grup de treball d’empresa saludable es reuneix per identificar reptes compartits i per posar a l’abast de tots els membres i del teixit empresarial català eines que facilitin implementar estratègies per avançar cap a unes organitzacions més saludables. Ha elaborat una eina d’autodiagnòstic, s’ha promogut una enquesta a les empreses membres, s’ha celebrat una jornada sobre empresa saludable i s’ha realitzat un cicle de tallers per aprofundir en els diferents aspectes que les empreses poden desenvolupar, orientats a construir empreses més saludables.

 • Voluntariat

El grup de treball de voluntariat treballa amb un doble objectiu: generar valor i espais d’intercanvi i aprenentatge compartit per a les empreses participants i promoure la posada en marxa de programes de voluntariat al teixit empresarial, amb un especial interès en la promoció entre les pimes.

 • Llotges (Marketplace)

El grup de treball de llotges (marketplace) treballa per l’elaboració de jornades de networking que serveixen per a possibilitar un intercanvi de serveis i idees entre les empreses membres de Respon.cat.

 • Responsabilitat lingüística

El grup de treball de responsabilitat lingüística és un espai per a compartir les experiències i els reptes que han d’abordar les empreses i l’administració, així com les inquietuds que mostra la societat en matèria lingüística.

 • Envelliment

El grup de treball d’envelliment treballa per a la definició d’estratègies conjuntes amb un doble enfocament: l’envelliment dels equips de les empreses i l’envelliment demogràfic (adaptació responsable de productes/serveis a un nou context de mercat definit per l’envelliment de la societat i diàleg amb grups d’interès).

 • Territoris Socialment Responsable

El grup de treball de Territoris Socialment Responsables (TSR) és un espai de reflexió on els participants poden compartir bones pràctiques en l’àmbit dels territoris socialment responsables.

 • Canvi organitzacional

Grup que pretén treballar per a la identificar i definir línies de canvi a les organitzacions després de la crisi de la Covid-19, que pot haver accelerat processos que altrament haurien durant anys (teletreball) i que alhora ha creat una finestra d’oportunitat per abordar altres canvis.

 • Economia circular

L’economia circular és un dels reptes més importants en el desenvolupament de l’RSE. El grup de treball d’economia circular es reuneix per promoure un abordatge transversal de l’economia circular per part de tots els actors, no sols el sector empresarial, des de la lògica col·laborativa i amb una perspectiva de promoció de Territoris Socialment Responsables. [Grup per activar]

 • Com fer arribar els ODS a la ciutadania

El grup de treball sobre com fer arribar els ODS a la ciutadania, sorgeix com a resultat de la unió del Grup de Treball de Transmetre la RSC a la clientela amb la subcomissió de comunicació dels ODS. [Grup per activar]

 • Organització d’Actes

El grup de treball d’organització d’actes s’encarrega de l’organització dels principals actes propis de Respon.cat, especialment els Premis Respon.cat.

 • Compra i contractació pública

El grup de treball de compra i contractació pública és un espai per elaborar i consensuar propostes per introduir criteris de responsabilitat social en la compra i en la contractació pública, així com de manera general també en el sector privat.

 • Grups de treball territorials

S’estan activant grups de treball en àmbits territorials diversos per facilitar que les empreses puguin generar espais de coneixement compartir i col·laboració més propers, i que a l’hora puguin abordar de manera més focalitzada els reptes del territori.

 

 • Funcionament dels grups:

Els grups de treball s’estructuren com a xarxes d’empreses, adreçades a facilitar espais de trobada i intercanvi, amb accions com, per exemple:

 • Creació d’espais de reflexió conjunta i captació de tendències, i que pot donar lloc a la invitació d’experts.
 • Espais d’intercanvi de bones pràctiques, i que pot donar lloc a alguna enquesta o recull sistemàtic.
 • Objectius de foment per a posar aquest contingut a l’agenda empresarial, per donar-li forma dins la gestió de l’RSE… que pot donar lloc a alguna jornada de treball, o a iniciatives conjuntes…

Cada grup de treball s’autoorganitza segons les seves necessitats i dinàmiques, amb el lideratge de les empreses participants i el suport de l’equip tècnic de Respon.cat.

Les reunions es porten a terme a les seus de les empreses participants que tenen disponibilitat, per tal d’afavorir el coneixement mutu.

Es convida les empreses membres que estigueu interessades a participar en algun d’aquest grups ho sol·liciteu a través del correu projectes@respon.cat

 

Altres espais d’intercanvi:

 • Trobades amb responsables d’Area:

Sessions de treball amb els directors de les diferents àrees de les empreses membres de l’associació per a abordar mesures i canals de col·laboració mútua: responsabilitat social, comunicació, gestió ambiental, qualitat, direcció de persones, compres, etc.

En aquestes sessions cerquem donar resposta a preguntes com:

Com podem ajudar-nos mútuament?

Quines accions hauria de fer Respon.cat en aquestes matèries?

Com ajudar a posar en valor el que fan les empreses membres?

 • Grups de treball per a temes organitzacionals:

Adreçats a garantir el colideratge de les empreses membres en la definició de les qüestions clau de l’associació, com ara el Codi ètic de Respon.cat. 

 • Trobades territorials:

Trobades adreçades a promoure la responsabilitat social al teixit empresarial local, com a marc de relacions i actuacions més properes.

 • Trobada anual dels primers executius de les empreses membres:

Trobada anual, amb format de dinar-col·loqui, en la qual els primers executius i executives de les empreses membres de Respon.cat comparteixen un espai de relació i reflexió compartida, comptant amb la intervenció d’una persona referent en la gestió responsable de les empreses.

Aquest espai de trobada reforça el lideratge de Respon.cat i la creació de la xarxa d’empreses