Qui som?

Respon.cat és un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la Responsabilitat Social, amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de l’RSE a Catalunya. És un projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible de les empreses, que focalitza l’RSE com a factor estratègic i cultural de les empreses. Es pretén oferir l’espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, per tal de construir una iniciativa que sigui de servei per a una gran diversitat d’empreses sabent captar el sentit diferencial que l’RSE pot tenir en cadascuna.

Missió i Visió

Treballar per l’excel·lència social d’empreses i organitzacions presents a Catalunya que desenvolupen cultures organitzatives i estratègies corporatives orientades a la competitivitat sostenible. Cal repensar com fer empresa al segle XXI millorant la relació amb l’entorn i els grups d’interès. Es pretén esdevenir el centre de referència a Catalunya en gestió empresarial socialment responsable i un actor internacional de prestigi en la matèrial.

Codi ètic

Respon.cat està en ple procés d’elaboració d’un codi ètic i criteris de gestió responsable, amb un grup de treball participatiu. Es tractarà d’un codi que afectaria l’associació Respon.cat, no a les empreses membres.

Dades bàsiques


NOM OFICIAL
Associació Respon.cat, iniciativa per al desenvolupament
de la responsabilitat social a Catalunya

ADREÇA
Av. Diagonal, 452-454 08006 Barcelona
NIF G66510306

NÚM. REGISTRE D´ASSOCIACIONS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
56.708

REGISTRE DE GRUPS D´INTERÈS:
Identificador únic: 883 (Categoria III: Organitzacions no
governamentals, subcategoria Fundacions i associacions)

TELÈFON DE CONTACTE
934 169 457 (Consell de Cambres de Comerç)