Reconeixement Respon.cat a les bones pràctiques empresarials de reforma horària:

2018
  Playbrand és una agència i consultoria de màrqueting especialitzada en el posicionament de marques en entorns digitals. Missió: Playbrand ajuda les marques i les organitzacions a comprendre les regles dels entorns online, a integrar-les en la seva cultura empresarial i a dissenyar objectius, accions i projectes amb ADN digital i per al nou consumidor.
  El Parlament de Catalunya sempre ha estat amatent a la incorporació en la seva normativa interna de mesures afavoridores de la conciliació de la vida laboral i familiar, tenint present les característiques de l’activitat legislativa que es desenvolupa en Ple i Comissions amb la necessària dedicació i especial horari que això implica. El Parlament de Catalunya, l’any 2015, queda adherit al pla pilot com a agent exemplificador de la reforma horària, amb la voluntat d’incloure en l’agenda política el convenciment de l’oportunitat d’avançar en la racionalització i flexibilització de l’horari laboral, amb la finalitat d’elaborar una llei que faci possible la regulació d’un canvi horari d’abast global.
  Mesura implantada a l’equip humà de Fundació Joia (a excepció del Club Social i Apunts) que aporta una millora substancial en relació a la conciliació de la vida familiar i laboral però alhora permet continuar amb la mateixa qualitat i temps d’atenció a les persones usuàries. Beneficia de forma directa la gran majoria de professionals. A més, amb aquest canvi d’horari es dóna la possibilitat que persones que tenien reducció de jornada es puguin plantejar (a curt o llarg termini) ampliar la jornada perquè se surt a les 17h. El nou horari europeu és de 8 a 13h i de 14 a 17h. L’horari anterior era de 8 a 13.30h i de 15h a 18h.