RSE.Pime, el programa de referència en Responsabilitat Social per a les pimes catalanes

NOVETAT: RSE.Pime 2020-21 format virtual, amb 10 sessions en lloc de 5,  dues de les quals seran presencials

• RSE.Pime és un programa pràctic d’implantació de la Responsabilitat Social a les Pimes catalanes
• Les empreses participants disposen d’un Pla d’acció a mida per mitjà d’un procés de 10 tallers grupals i dues consultories a l’empresa. 
• Està promogut per Respon.cat, el Consell de Cambres de Comerç, la Cambra de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

  PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA RSE.PIME 2020-21

INFORMACIÓ sobre el programa RSE.Pime INSCRIPCIÓ al programa RSE.Pime 2020

INSCRIPCIONS: DUES RONDES D'ACCEPTACIÓ

1a RONDA: inscripcions rebudes abans del  25 JULIOL 2020

2a RONDA: inscripcions rebudes abans del 5 DE SETEMBRE 2020

El programa RSE.Pime s’estructura com una xarxa d’aprenentatge de Responsabilitat Social que pretén la integració de la sostenibilitat en les pimes seleccionades com a participants.
Durant mig any, directius de pimes es reuneixen un cop al mes en un grup amb totes les organitzacions participants per aprofundir en el sentit empresarial de l’RSE i desenvolupar el propi Pla d’acció. Facilita eines i procediments de millora en la gestió econòmica, social i ambiental  a partir  de  la  implantació  dels valors d’RSE a la cultura empresarial de l’organització.
La força d’RSE.Pime és que ofereix a les empreses de manera àgil un programa complet d’aprenentatge sobre l’RSE amb 5 tallers en grups reduïts de nivell directiu, més dues sessió de consultoria a l’empresa, i una darrera trobada general per avaluar, tot orientat a l’acció.

Reportatge de l'edició 2019 del programa RSE.Pime amb el testimoni de les empreses participans:

Publicació conjunta de la fitxa de bones pràctiques de les empreses participants de l'RSE.Pime 2018

No s'ha trobat cap entrada.