Empreses participants RSE.Pime 2019

Empreses participants RSE.Pime 2019

L'Associació Centre Higiene Mental Nou Barris (ACHM Nous Barris) és una associació sense ànim de lucre que presta serveis en Salut Mental a la població de Nou Barris mitjançant els CSMA Nou Barris NORD, SUD i 2 programes domiciliaris (Hospitalització i Pla de Serveis Individualitzats).

L’Associació va ser creada l’any 1981, és una entitat concertada amb el Servei Català de la Salut i treballa amb diverses administracions públiques, entre elles la Universitat de Barcelona, el Departament de Treball i Afers Socials.

L’entitat és membre de Fòrum Salut Mental, membre adherit a la Unió Catalana d’Hospitals i tant mateix par(cipa en el Consell Assessor en Salut Mental i Drogues.

Enfocant la mirada cap al futur

Amb l’esperit d’innovació l’entitat sempre ha incentivat que tots els seus professionals participin en projectes d’investigació.

 • “Diagnóstic evolutiu en la depressió resistent al tractament”
 • “Gestió col·laborativa de la medicación”
 • “Estudi multicentre TMS”
 • “Estudi multicentre PSI”
 • “Avaluació de Necessitats en Pacients Psiquiàtrics Greus: Estudi Comunitari al Districte de Nou Barris”
 • “Insomni en el pacient amb trastorn esquizofrènic: prevalença i qualitat de vida”

Compromesos amb la qualitat

L’Entitat està certificada amb la norma ISO 9001:2008 per tenir el seus procediments adaptats a aquesta norma de qualitat; passa regularment una Auditoria de Protecció de Dades ja que busca assegurar la confidencialitat de les dades personals que en son facilitades; i n’és avaluada a través d’una Auditoria Econòmica demostrant el bon ús dels recursos que li son destinats.

Som una empresa multi especialista amb més de 50 anys d'experiència en el mercat de la construcció i amb 3000 referències d'obres realitzades en edificis terciaris, comercials, industrials, logístics i oficines, entre d'altres. Construïm projectes tan singulars com convencionals.

Garantim un assessorament tècnic continu des de la fase de projecte, la qualitat en la construcció, el resultat final desitjat i l'estabilitat financera. El que ens diferencia és la capacitat d'enginyeria, l'optimització del projecte i l'experiència en la pell dels edificis.

Els nostres valors:

 • Compromís amb la seguretat i la salut dels nostres col·laboradors i amb la protecció del medi ambient.
 • El respecte a les persones i als compromisos assumits que ens permetin liderar el camí en el desenvolupament sostenible.
 • Sentit d'interès comú i solidari, sense el qual no hi haurà demà.
 • Atenció i satisfacció del client i de la resta de parts interessades.
 • Rogor i transparència per assegurar la qualitat i el compliment dels nostres compromisos.
 • Professionalitat, esperit emprenedor i exigència en el resultat

Anudal és una empresa especialitzada en la fabricació d'accessoris per a la fusteria d'alumini, concretament esquadres, unions, punxonadores, premarcs, tiradors, mecanitzats especials i una nova línia d'estructures de suports i ancoratges per a mur cortina. La majoria dels quals són productes propis; dissenyats, patentats i fabricats per Anudal.
Ofereixen solucions per al muntatge de la fusteria d'alumini i posen a disposició del client assessorament tècnic per escollir entre més de 2.500 referències per adequar-se als diferents perfils.
El departament de R + D crea contínuament nous productes adaptant-se a les necessitats de cada client, segment de mercat o país.
Tenen dues delegacions al Brasil i Mèxic.

L'equip humà està format per 43 persones que realitzen el seu treball buscant la millora contínua en el dia a dia, un equip caracteritzat per la diversitat de cultures, religió, races, i edats.
www.anudal.com

Anzizu es una empresa de serveis immobiliaris que centra la seva activitat a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana des de l'any 1904. Actualment es propietat d'un dels nets del seu fundador juntament amb el director general i altres directius i col·laboradors.

Es una empresa centenària i alhora moderna que ha sabut adaptar-se als temps. La seva estructura accionarial, l'experiència i formació del seu equip humà, la seva organització i la seva tecnologia d’última generació posicionen a Anzizu entre les primeres empreses del sector a la ciutat de Barcelona.

Partint d'una orientació enfocada totalment a les necessitats del client, l'objectiu d’Anzizu es oferir una resposta ràpida, eficient i adaptada a cada cas.

I tot això respectant els valors històrics de l'empresa

 • SERIETAT
 • PROFESSIONALITAT
 • BONA ORGANITZACIÓ
 • INTERÉS PER LES PERSONES QUE ES RELACIONEN AMB L'EMPRESA

L'activitat tradicional d’Anzizu es l'administració de Patrimonis immobiliaris en lloguer, des d'unitats individuals fins a grans patrimonis familiars i institucionals, disposant d'elements de gestió especialitzats per aquest darrer servei. Gestiona també un nombre important de Comunitats de Propietaris en tot tipus de finques inclosos grans complexes residencials, i disposa d'una Agencia Immobiliària des de on ofereix la mediació en compravendes i lloguers de pisos, oficines o locals comercials.

Industrias Bolcar, S.L. és una empresa familiar amb seixanta anys d’experiència en la fabricació, distribució i venda de sacs i bosses de paper. Amb una superfície total de quinze mil m2, tres línies de producció de sacs i una línia de producció de bosses, té una capacitat anual de cent deu milions de sacs i vint-i-dos milions de bosses.

Durant els últims quinze anys, han desenvolupat una política constant d’inversions que els ha permès créixer de manera sostenible als mercats nacionals i internacionals posicionant l’organització com una companyia competitiva, sòlida i innovadora que s’adapta a les necessitats de cada un dels seus clients. Industrias Bolcar, es troba entre els cinc primers fabricants de sacs de paper d’Espanya, amb presència internacional als quatre continents.

Des de fa alguns anys volen fer un retorn a la societat i és per això que actualment col·laboren amb la Fundació Vicenç Ferrer en un projecte de creació de cases per a dones excloses socialment, també amb la Fundació Ampert, on es treballa per a millorar la qualitat d’atenció donada als malalts de càncer de l’Alt Penedès durant les diferents fases de la malaltia.

 

Són un equip de professionals que atendran totes les vostres necessitats de salut.

Al Centre d'Atenció Primària podeu establir una relació personalitzada i de confiança amb al vostre propi equip de professionals. Aquest equip estarà sempre a prop vostre i de la vostra família.

Presten atenció als vostres problemes de salut posant especial cura en la prevenció de malalties, la promoció de la salut i l'educació sanitària. També ens preocupem dels problemes de la comunitat amb la que treballem.

El seu objectiu és donar-vos els millors serveis sanitaris i la millor atenció.

El Consorci d’Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra és una entitat pública constituïda per l'Institut Català de la Salut i l'Hospital Clínic de Barcelona amb número d’autorització 7920 que gestiona tres Equips d’Atenció Primària de Barcelona Esquerra i presta serveis de salut a la població resident a les Àrees Bàsiques de Salut Barcelona 2-C (Comte Borrell), Barcelona 2-E (Casanova) i Barcelona 4C (Les Corts).

Volen ser el referent dels nostres pacients per tal d’aportar confiança i seguretat en els serveis que reben. Per aconseguir aquest objectiu, els guien els valors de la seva organització, que són: professionalisme, treball en equip, innovació, gestió responsable, respecte i compromís amb la formació, la recerca i la docència.

Per això, volen disposar dels millors professionals, que aportin a la seva organització els valors personals que són necessaris per tal de desenvolupar un projecte assistencial, de docència i de recerca que doni resposta a les demandes dels seus pacients i de la societat.

La nostra empresa es dedica a "cuidar la casa". Actualment tenim un equip de 70 persones dedicades a aquest objectiu. L´equip està format per 65 feineres, (dones de fer feines ), i 5 persones en l'organització central. Un dels grans èxits després de 13 anys de negoci és haver aconseguit fer PROFESSIÓ, de les feineres. Habitualment elles, i espero que en un futur no molt llunyà, també ells, estan cotitzant en règim general, com en qualsevol altre professió reconeguda ja que històricament aquesta professió la realitzaven en economia sumergida fonamentalment o bé dins un règim especial de servei domèstic, el qual no gaudeix dels mateixos drets que altres professions en règim general. Al principi, això va ser un repte. Ara després d'aquests anys hem pogut demostrar que és possible tot i competir directament encara en un mercat majoritàriament no legalitzat.

*CONEIX* és un software web dissenyat per gestionar organitzacions que basen la seva activitat en la realització de projectes i/o serveis. *CONEIX* facilita les dades en temps real necessàries per a la presa de decisions i la millora de resultats. *CONEIX* millora la comunicació dins dels equips i la organització. *CONEIX* permet la planificació i seguiment de les tasques de cada projecte

CONEIX PROJECT MANAGEMENT SL és l'empresa que ha desenvolupat aquest software i que dóna els serveis de: Implantació, lloguer de llicències (SaaS) i desenvolupaments a mida per a afegir funcionalitats a demanda dels clients.

L'EAP Sardenya és una empresa de professionals sanitaris integrada en el Sistema Públic de Salut per prestar els Serveis d'Atenció Primària a la població de referència.  

Ens avalen molts anys d’experiència professional on la qualitat en el servei es fonamenta en els valors del professionalisme, l’eficiència i el treball en equip. 

Som centre docent i universitari, amb una Unitat de Recerca pròpia.

L'autonomia de gestió és la clau del nostre èxit, tot col·laborant a fer sostenible el sistema sanitari públic i prenent les opcions més favorables pel manteniment i la preservació del medi ambient, com ja es va demostrar, essent el primer centre sanitari sense mercuri del nostre país.

Adreça web: www.eapsardenya.cat

ALLEM és una federació d'entitats sense ànim de lucre a la qual pertanyen disset entitats de les comarques de Lleida que ofereixen serveis a persones amb discapacitat.

Són sòcies de la Federació, ACÚDAM (Mollerussa), ADDA (Vielha), ALBA (Tàrrega), AMISOL (Solsona), ASPAMIS (Lleida), ASPROS (Lleida), CLAROR (La Seu d’Urgell), CREU BLANCA (Castell del Remei), L’ESTEL (Balaguer), ILERSIS (Lleida), INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ (Lleida), INTEGRA PIRINEUS (La Seu d’Urgell), L’OLIVERA (Vallbona de les Monges), PLANÇÓ (Lleida), SANT JOAN DE DÉU (Almacelles), TALMA (Juneda) i LA TORXA (Lleida).

Aquestes disset entitats representen un teixit associatiu de 3.500 persones, hi treballen 1.500 professionals i donen suport a més de 2.250 usuaris amb discapacitat, als qui s’ofereixen serveis d’atenció precoç, educació especial, d’habitatge, d’inserció social i laboral, de lleure i esport, d’acompanyament a les seves famílies, i de suport personal social i psicològic.

Són membres de la Federació ALLEM onze Centres Especials de Treball, de caràcter social i sense ànim de lucre, on hi treballen 650 persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental.

Les entitats sòcies d'ALLEM es van unir l’any 1999 amb una finalitat comú: oferir a les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental una atenció de qualitat, al màxim nivell; integral, tenint en compte la persona al llarg de tota la seva vida, i propera al territori de les comarques de Lleida, per evitar el desarrelament social de la persona i la pèrdua de serveis a les comarques més allunyades, de muntanya o amb menys recursos i població.

Per assolir aquests objectius comuns les entitats federades treballen fent xarxa en els següents àmbits:

 • Representació institucional dels interessos comuns de les entitats federades de les comarques de Lleida d’atenció al discapacitat, amb una sola veu, davant de les administracions públiques, els partits polítics, els sindicats i les entitats de la societat civil relacionades amb el seu sector.
 • Cooperació institucional, tècnica i econòmica, per a la prestació dels serveis a les persones amb discapacitats de la manera més eficient possible, tant des del punt de vista tècnic-assistencial, com des del punt de vista econòmic i d’organització territorial.
 • Formació dels professionals de les entitats federades en els àmbits en els quals treballen, permetent-los estar al dia en tot moment i obtenir de manera conjunta les eines més útils per desenvolupar la seva tasca amb qualitat i amb l’enfoc centrat en la persona.
 • Coordinació tècnica i recerca en benefici del sector, coordinant diferents grups de treball tècnics sobre diferents àmbits d’interès dels professionals i promovent la recerca aplicada, a partir dels treballs dels grups i les necessitats detectades per les entitats sòcies.

La Federació ALLEM compta amb la col·laboració de:

La FETB treballa, des de 1969, per fomentar el millor desenvolupament i salut mental de nens i adolescents de 0 a 18 anys.

Té concert amb el Servei Català de la Salut i convenis amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Desenvolupa les següents activitats assistencials:

 • Avaluació global de la problemàtica de l’infant/adolescent i la seva família.
 • Informació, orientació, suport i assessorament a la família.
 • Atenció terapèutica a l’infant/adolescent.
 • Treball en xarxa amb altres dispositiu d’atenció a nens i adolescents.
 • Col·laboració amb els programes de prevenció i detecció.
 • Tasques de recerca, docència i formació.

Vol ser la empresa social de referència en la millora de la qualitat de vida d'infants, adolescents i joves amb problemes de salut mental i/o desenvolupament i el seu entorn a la província de Barcelona.

Web: www.fetb.org

Som una empresa d’instal·lacions integrals amb una clara orientació a Client i Servei de caràcter molt proper amb les persones i en l’àmbit de proximitat territorial.

Ens volem definir com a empresa de Km.0 per tal de revertir la millora en els costos estructurals i temps de resposta als nostres Clients.

Som SantBoians i Barcelonins, com solem definir el nostre abast d’actuació.

Què fem

AIRE CONDICIONAT – ELECTRICITAT – CALEFACCIÓ – FONTANERIA – CLIMATITZACIÓ – ENERGIES RENOVABLES – PROTECCIÓ i DETECCIÓ CONTRA INCENDIS – VENTILACIÓ i EXTRACCIÓ – AUDITORIES D’INSTAL.LACIONS – ESTALVI ENERGÈTIC – DIAGNÒSTICS i CONSELLS – i més

Nascuda fa quatre dècades de la mà del seu fundador en Josep Maria Puig i ara “represa” per en Josep Maria Mas, treballem per conjugar experiència i servei en tàndem sincronitzat, aportant el millor de les dues generacions i estils de direcció.

El respecte per les persones, l'equip, els clients i l'entorn, és una de les nostres fites de millora constant per a diferenciar-nos dels nostres competidors.

Cerquem l’excel·lència máxima en la satisfacció costi el què costi.

Som presents a tot l’aparador virtual d’internet en xarxes, blogs, posicionament i contacte instantani personalitzat i obert 24/365, per part del màxim responsable d’INSMUN.

En definitiva, som i volem ser una empresa molt local, per ser més eficients humana i energèticament, oberta al món de les tecnologies per establir un vincle molt directe i personal amb el Client.

www.instal-lacionsimuntatgesinsmun.com

INVALCOR: centres especialitzats en la valoració funcional objectiva de l’aparell locomotor.

Mitjançant instruments de tecnologia avançada s’extrauen variables directament relacionades amb la funcionalitat de la regió corporal danyada (mobilitat, força, fatiga, marxa, equilibri, etc.), amb objectiu de desenvolupar un informe mèdic concís i concloent sobre l’estat real del pacient, eliminant la possible subjectivitat de l’explorador.

Aquesta descripció objectiva de la situació funcional del segment danyat resulta d’especial interès en:

 • Determinar barems de seqüeles per accident de trànsit.
 • Determinacions del grau d’incapacitat laboral.
 • Ajustar el grau de minusvàlua/barem de mobilitat.
 • Decisions de retorn a la pràctica esportiva després d’una lesió.

L’àmplia experiència d’INVALCOR en el camp de la biomecànica (més de 60.000 valoracions realitzades durant 15 anys d’activitat) dona com a resultat que els seus informes siguin apreciats i determinants.

Actualment disposem de centres a Barcelona, Madrid, València i Vigo.

La residència Montsacopa és un centre de serveis per a la gent gran que funciona des de 1995. El seu titular és el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Està gestionada per l’empresa GAAVOC, sl.

Inicialment s’ofereix el servei de residència assistida. A partir d’aquí s’ha anat ampliant l’oferta de serveis per fer front a les necessitats assistencials de la gent gran de la comarca: l’any 1997 es posa en marxa el servei de centre de dia, l’any 2005 es posa en marxa el servei d’àpats a domicili i l’any 2008 el servei d’atenció domiciliària. Actualment tenim 101 places de residència assistida i 75 de centre de dia.

El nostre model de gestió posa per davant la qualitat del servei i l’atenció centrada en la persona i les seves necessitats canviants, mitjançant una pràctica empresarial sostenible ambientalment, social i econòmica, que té en compte els principis ètics de la gestió empresarial i que aporta valor afegit a la comunitat.

El nostre compromís per la qualitat ens va portar a obtenir l’acreditació pels estàndards de llarga estada de la Joint Commision International l’any 2005, que hem anat revalidant cada tres anys fins a l’actualitat.

GAAVOC, SL és una empresa d’àmbit comarcal, constituïda l’any 1994, especialitzada en la gestió de serveis d’atenció a la gent gran i atenció a la dependència (residències, centres de dia i atenció domiciliària), amb seu a Olot. A part de la gestió de la residència Montsacopa, també és titular del centre de serveis per a la gent gran “la Salut” de Sant Feliu de Pallerols.

Porta Sistemas inicia la seva trajectòria l’any 1963, especialitzada en el camp del marcat-ge i de la identificació de productes.

Realitzem projectes integrals de marcatge i etiquetatge amb l’objectiu d’oferir les solucions més adequades per les necessitats dels nostres clients.

Tenim una experiència de més de 30 anys com a fabricants d’etiquetes autoadhesives per a tot tipus de sectors.

 • La nostra MISSIÓ és acompanyar al nostres clients en la decisió de com identificar els seus productes.
 • La nostra VISIÓ és ser una referència en els projectes integrals d’etiquetatge i marcatge.
 • Els nostres VALORS són el compromís, la transparència, la innovació, el treball en equip i la comunicació.

SERVINEDU és una empresa creada per la Fundació Jesuïtes Educació que neix a l’any 2014 amb vocació d’oferir serveis integrals al sector de l’educació.

Actualment ens centrem en els serveis de neteja i estem especialitzats en el sector escolar. El nostre objectiu sempre ha estat oferir un servei competitiu compatible amb la “Cura Personalis” de les nostres treballadores i treballadors, i compatible també amb el màxim respecte al medi ambient.

Amb una plantilla d’aproximadament 120 treballadors, actualment donem serveis a Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida.

Les nostres oficines estan al carrer Roger de Llúria, 15 de Barcelona. Si teniu interès en conèixer-nos millor o esteu interessats en treballar per a nosaltres, bo dubteu a enviar-nos un missatge a info@servinedu.cat o a trucar-nos al telèfon 93 270 22 13 (Extensió 38103)

La Taula del Tercer Sector som la institució que representem el conjunt de les entitats socials catalanes. Agrupem 34 federacions i grans organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya, les quals representen i aglutinen en conjunt a més de 3.000 entitats socials no lucratives. És una Entitat Declarada d'Utilitat Pública.

Vam néixer l’any 2003, sota la forma jurídica d'associació, per iniciativa de les nostres entitats sòcies, que són les principals organitzacions i federacions d'entitats del sector. Ens regim per la Llei d'associacions 07/1997 i estem inscrits al Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 29414.

Les 3.000 entitats socials que agrupem tenen la forma jurídica d'associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció, i actuen en l'atenció i la defensa dels drets socials de col.lectius molt diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, persones amb discapacitat intel·lectual, física i sensorial, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense llar, etc.

La Taula del Tercer Sector treballem per donar visibilitat a l'esforç diari i constant que realitza el Tercer Sector Social en la defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen; intentem influir sobre la ciutadania i les institucions del nostre país per avançar cap a una societat amb menys pobresa i menys desigualtats, i a estendre el benestar a col·lectius en situació de vulnerabilitat; i, a més, representem el sector davant les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la resta d'institucions i d'agents socials.

 

La missió de la Taula del Tercer Sector:

Impulsar i defensar una Catalunya socialment avançada, en la qual la igualtat, la qualitat de vida i els drets socials de totes les persones siguin reals i efectius, en el marc d’una democràcia avançada que reconegui, estimuli i enforteixi l’aportació del Tercer Sector al progrés social, i que promogui la participació, la responsabilitat i el compromís actiu de tota la ciutadania.

Per això dediquem prioritàriament els nostres esforços a la incidència política i a la interlocució amb les institucions, i també a la promoció de la millora contínua de les entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el reconeixement de la seva actuació, i l’enfortiment del discurs, les capacitats i l’impacte social del conjunt del sector.

ToGrowfy és una empresa fundada el 2006 per professionals amb més de 20 anys d'experiència en la gestió estratègica i operativa de les àrees empresarials econòmica, financera i administrativa.