Llotges

Llotges

Amb el projecte Llotges Empresa-Societat Respon.cat pretén contribuir a fomentar espais de relació empresa-societat que afavoreixin marcs d'interacció accessibles, pràctics, útils:

  • Enfortint el relat sobre la importància de les relacions empresa-societat, i en concret amb les entitats sense ànim de lucre, com a part essencial de la responsabilitat social, amb especial importància a Catalunya, per la rellevància que mereix el teixit associatiu i el tercer sector alhora de vertebrar i cohesionar la societat.
  • Mostrant al teixit empresarial alguns canals d'interrelació i diàleg i espais de trobada, entre empreses i entitats sense ànim de lucre, de manera permanent per mitjà d'un espai web i periòdicament mitjançant algun esdeveniment.
  • Contribuint a estructurar i enfortir el conjunt d'aquests canals i espais d'interrelació i facilitar que serveixin realment per a aportar un valor a totes les parts implicades.

La voluntat de Respon.cat no és la de liderar cap d'aquests canals d'interrelació entre empreses i entitats sinó la de posar en valor els que ja existeixen.