Òrgan de govern i equip de gestió

Junta directiva

La Junta directiva de l’associació Respon.cat està integrada per deu membres. L’actual equip va ser elegit a l’Assemblea general constituent d’onze de febrer de 2015. Els estatuts de l’associació preveuen una durada de tres anys per als càrrecs directius, amb un model de renovació per terços per a afavorir el relleu de les persones i la continuïtat institucional. Per tal de fer possible aquest sistema de renovació, els estatuts estipulen que els membres de la junta constituent tinguin un escalat en el període d’exercici del càrrec: tres persones exerciran el càrrec durant dos anys, tres durant tres anys, i tres durant quatre anys, més una persona nomenada pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA


“Més enllà de les nostres obligacions normatives,
volem tenir una contribució positiva a la societat de la qual, com a empresa, també som part."

Mercè Mullor i Boix
PRESIDENTA
-
Consellera delegada del Grup Mullor Facility Services
Elecció: Assemblea 2019. 

“La Responsabilitat Social ha de formar part
de la manera catalana de fer empresa”

Josep Santacreu i Bonjoch
PRESIDENT HONORÍFIC

-
Conseller delegat de: DKV Assegurances
Elecció: Assemblea 2019
“La Responsabilitat Social no és una eina
de publicitat, és el COM fem les coses des de
l’ADN de la manera catalana de fer empresa”

David Cos i Garcia
VICEPRESIDENT

-
President de Grup Clade 
Elecció: Assemblea 2015. Reelecció: Assemblea 2018. Any de finalització 2021

“Una organització responsable és
una organització més competitiva"

Xavier Carbonell Duran
TRESORER

-
Director acadèmic i professor d’RSO
de l’Escola Superior de Comerç Internacional(ESCI-UPF)
Elecció: Assemblea 2015. Reelecció: Assemblea 2018. Any de finalització 2021

“Les Cambres de Comerç impulsen
la Responsabilitat Social a Catalunya"

Narcís Bosch i Andreu
SECRETARI

-
Gerent del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya (secretari de la Junta en representació d’aquest organisme impulsor de la iniciativa.)
Elecció: Assemblea 2015.
“Les empreses a Catalunya hem de ser un exemple
de diàleg i transparència en el desenvolupament de l’RSC”

Beatriz Bayo González
VOCAL

-
Directora d’RSC de MANGO
Elecció: Assemblea 2015. Reelecció: Assemblea 2018. Any de finalització 2021

“Les empreses a Catalunya hem de ser un exemple
de diàleg i transparència en el desenvolupament de l’RSC”

Javier Martínez
VOCAL

-
Àrea Innovació social Institut Cerdà

Elecció: Assemblea 2019

“RSC és estratègia, transformació i impacte en l'entorn.
Cal deixar de visualitzar-la com una àrea de "reporting"i entendre-la com a palanca de canvi social”

Maria Salamero Sansalvadó
VOCAL

-
Directora d'Estratègia i de Sostenibilitat dAigües de Barcelona. 
Elecció: Assemblea 2015. Reelecció: Assemblea 2017. Any de finalització 2020
“Al segle XXI no és suficient fer bé la feina, hem de fer el bé amb la nostra feina

Cristian Rovira
VOCAL
-
Vicepresident del Grup Sifu

Elecció: Assemblea 2015. Reelecció: Assemblea 2019.

“Una empresa ha de ser corresponsable amb
el seu entorn i implicar-se en la seva millora, creixement i cura”

Joana Amat
VOCAL
-
Directora general d'Amat Immobiliaris
Elecció: Assemblea 2017. Reelecció: Assemblea 2019

EQUIP DE GESTIÓ


Josep Maria Canyelles 

COORDINADOR
-
Fa les funcions de coordinació de Respon.cat i assisteix a la Junta sense vot

Nekane Navarro

PROJECTES

Marta Ribera

COMUNICACIÓ