Organització

Membres de la Junta Directiva

La Junta directiva de l’associació Respon.cat està integrada per deu membres. L’actual equip va ser elegit a l’Assemblea general constituent d’onze de febrer de 2015. Els estatuts de l’associació preveuen una durada de tres anys per als càrrecs directius, amb un model de renovació per terços per a afavorir el relleu de les persones i la continuïtat institucional. Per tal de fer possible aquest sistema de renovació, els estatuts estipulen que els membres de la junta constituent tinguin un escalat en el període d’exercici del càrrec: tres persones exerciran el càrrec durant dos anys, tres durant tres anys, i tres durant quatre anys, més una persona nomenada pel Consell de Cambres de Comerç de Catalunya.

“Més enllà de les nostres obligacions normatives,
volem tenir una contribució positiva a la societat de la qual, com a empresa, també som part."

Mercè Mullor i Boix 
PRESIDENTA
-
Consellera delegada del Grup Mullor Facility Services
Elecció: Assemblea 2019.

“La Responsabilitat Social ha de formar part
de la manera catalana de fer empresa”

Josep Santacreu i Bonjoch 
PRESIDENT HONORÍFIC
-
Conseller delegat de: DKV Assegurances
Elecció: Assemblea 2019

“Nosaltres entenem la Responsabilitat Social Empresarial com una forma ètica de fer empresa, una eina per a una gestió estratègica que aporta beneficis i avantatges competitius, creant valor econòmic i social alhora."

Anna Fornt 
VICEPRESIDENTA
-
Directora Efebé (Grup Papelmatic)
Elecció: Assemblea 2019.

“Les Cambres de Comerç impulsen
la Responsabilitat Social a Catalunya"

Narcís Bosch i Andreu 
SECRETARI
-
Gerent del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya (secretari de la Junta en representació d’aquest organisme impulsor de la iniciativa.)
Elecció: Assemblea 2015.

“Una empresa ha de ser corresponsable amb
el seu entorn i implicar-se en la seva millora, creixement i cura”

Joana Amat 
VOCAL
-
Directora general d'Amat Immobiliaris
Elecció: Assemblea 2017. Reelecció: Assemblea 2019

“La Responsabilitat Social a l’empresa ens l'hem de creure realment. Si és així, la companyia per si sola esdevindrà responsable."

Ramon Novell 
VOCAL
-
Gerent de Cafès Novell
Elecció: Assemblea 2019.

"L'RSE no pot ser només legal, és anar més enllà de la llei i fer les coses bé, adquirint compromisos per impactar de forma positiva a la societat, ja sigui un govern, corporació, organització o individu."

Elisabeth Palomo 
VOCAL
-
Directora ESCID i consultora d'RSC del Grup Sifu
Elecció: Assemblea 2019.

“RSC es actuar de manera responsable amb els nostres grups d’interès, dirigint el nostre negoci amb ètica i transparència."

Socorro Salguero 
VOCAL
-
Directora RH d'Airpharm
Elecció: Assemblea 2019

    "Les accions de responsabilitat social representen el compromís conscient per part de l’empresa i han de respectar, entre d’altres, a les persones i els seus valors ètics."

Josep París 
VOCAL
-
Director Desenvolupament corporatiu SFB
Elecció: Assemblea 2019.

"Per a una organització com la nostra, gestionar amb responsabilitat social és una obligació ètica i de coherència en tot el que fem. És  una qüestió d’honestedat i la forma de fer camí amb els nostres stakeholders."

Toni Espinal Freixas
VOCAL
-
Director general  de la Fundació Ampans
Elecció: Assemblea 2021

Lluís Inglada 
VOCAL
-
Àrea Innovació social Institut Cerdà
Elecció: Assemblea 2019

Juanjo Mulero
VOCAL
-
President Fundación Salud y Persona
Elecció: Assemblea 2021

Maria Emília Gil Girbau
VOCAL
-
Director d'RSC de la Unió Catalana d'Hospitals
Elecció: Assemblea 2021

 

“La Responsabilitat Social ha de ser una forma de fer natural i inherent a l’empresa i a les persones que la integren, a tots els nivells i en totes les seves accions”.

Josep Maria Miranda
VOCAL
-
Director general ACEFAT
Elecció: Assemblea 2021

Ramon Pastor
VOCAL
-
Global Head and General Manager HP
Elecció: Assemblea 2021

Rafel Oncins

VOCAL
-
Responsable RSE Supsa Supermercats Pujol SL
Elecció: Assemblea 2019

Marcos González
VOCAL
-
President de Corresponsables
Elecció: Assemblea 2021

Equip de Gestió

Josep Maria Canyelles 

COORDINACIÓ
-
Fa les funcions de coordinador de Respon.cat i assisteix a la Junta sense vot

Marta Ribera

COMUNICACIÓ

Aina Sospedra

GESTIÓ INTERNA