Reconeixement especial a una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya

Reconeixement especial a una persona pel seu compromís amb la responsabilitat social a Catalunya

2021 - Núria Basi

Fotografia de Núria Basi

 

Núria Basi és una activista en la seva lluita per consolidar el paper de la dona al món empresarial i una gran defensora dels valors familiars que s'ha traduït en la implicació en un gran nombre d'organitzacions i iniciatives socials.

 

2020 - Josep Santacreu

Fotografia de Josep Santacreu

 

Josep Santacreu té la capacitat d’acció i l’energia que han fet ben visibles els resultats per a la societat de vincular la gestió amb la responsabilitat social de l’empresa. El doctor Santacreu ha impulsat iniciatives en els àmbits de l’esport, la cultura, l’acció social en múltiples vessants i el medi ambient.
Santacreu és un activista, capaç de veure les necessitats socials i de planificar i focalitzar-se en la manera de reduir-les. La seva mirada pràctica es complementa amb la capacitat d’acció i amb la tria dels objectius més ambiciosos i justos.