Premi Trajectòria del compromís en RSE EMPRESA GRAN

Premi Trajectòria del compromís en RSE EMPRESA GRAN

2021 - Suara Cooperativa

Suara serveis és una empresa cooperativa d’economia social amb gairebé 40 anys d’experiència en el sector d’atenció a les persones.

Dona resposta a les necessitats d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i joves; de famílies; de persones que requereixen algun tipus de suport per a ser més autònomes; de persones que volen entrar en el mercat laboral o tenen com a objectiu millorar professionalment; de persones que necessiten suport davant situacions de crisi.

Realitza la seva activitat en els àmbits de serveis socials, atenció a la dependència, infància i famílies, benestar i salut, gent gran, justícia,  educació i formació, i ocupació i treball, entre altres.

 

2020 - Hospital Plató


Hospital Plató és un centre sanitari situat a la ciutat de Barcelona, al bell mig del districte de Sarrià – Sant Gervasi. Fundat el 1925, l’Hospital Plató és un centre acreditat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i pertany al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) des dels seus inicis, al 1985; és membre de la Unió Catalana d'Hospitals i de la Federació Internacional d'Hospitals, i actua com a hospital general bàsic donant cobertura sanitària a una població de 150.000 ciutadans i ciutadanes. És una Fundació sense ànim de lucre que dona assistència a la sanitat pública.